Ahlmann, Lise 1994:
Bevægelse og udvikling.
2. udgave 3. oplag. København. Christian Ejlers’ Forlag
Ayres, Jean A. 1984:
Sanseintegration hos børn.
1. udgave 10. oplag. København. Munksgaard
Bastian, Peter 1987:
Ind i musikken. En bog om musik og bevidsthed.
4. udgave. 9. oplag. Haslev.  Gyldendal
Bergström, Matti 1995:
Neuro Pædagogik - En skole for hele hjernen.
København: Hans Reizels Forlag
Brodersen-Pedersen, A.B. 1987:
Krop og sansning.
Aalbybro. Bogforlaget DUO ApS. 
Brodersen, Anne mfl. 1994:
Børn og Motorik. Grundmotorik, Testning og Træning.
2. reviderede og udvidede udgade. København. Forlaget børn og unge
Bryner, Lone m.fl. 2000:
Gymnastikaktiviteter med børn.
2. udgave 1. oplag. Forlaget Hans G. Dal
Ceccin, Daniela mfl. 1996:
Pædagogens kompetencer.
København. BUPL og forfatterne
Dahms, Anne-Grethe m.fl. 1976:
Motorik og Sprog. Motorisk og sproglig træning med sprogretarderede børn.
3. oplag. Borgens Forlag
Flodgaard, Bodil mfl:
DGI: Temahæfte 6. Børns sociale udvikling.
Vejle. De Danske Gymnastik- og idrætsforeninger
Flemming, Ole 1983:
Noget om sprog og sprogstimulation.
2. udgave. Næstved. IT Reklame og tryk
Froda, Jesper mfl. 1989:
Plant et værksted.
1. udgave 5. oplag. København. Munksgaard
Fussing, Bibi mfl. 1997:
Rygsækken – en bog om børn, musik og bevægelse.
Edition Egtved
Gardner, Howard 1997:
De mange intelligensers pædagogik.
1. udgave 3. oplag.   København. Nordisk Forlag A/S
Gejsing, Gudrun 1997:
Kropumulige unger – kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring.
2. udgave. 1. oplag. København. DHL’s Forlag
Gjerset, Asbjørn mfl. 1995:
Idrættens træningslære.
6 oplag. København. Gads Forlag
Goleman, Daniel 1995:
Følelsernes intelligens.
1. udgave. 3. oplag. København. Borgens Forlag
Hansen, Bruno:
DGI: Temahæfte 5. Børns motoriske udvikling.
Vejle. De Danske Gymnastik- og idrætsforeninger
Hansen, Mogens mfl. 1971:
Psykologisk pædagogisk ordbog
11. udgave. København. Nordisk Forlag A.S.
Haug, Egil mfl. 1993:
Menneskets fysiologi.
2. oplag. København. Gads Forlag
Holle, Britta 1994:
Normale og retarderede børns motoriske udvikling.
1. udgave 5. oplag. Special – Trykkeriet Viborg A/S
Karnøe, Rie 1989:
Sproglig opmærksomhed.
2. udgave. Horsens. Simba
Kirk, Elsebeth 1999:
Musik og pædagogik.
4. oplag. Forlaget Modtryk
Lyhne, Erik mfl. 1990:
Spil Op. Om børn, musik og bevægelse.
1. oplag 1990. Åbyhøj.  Forlaget Lyren
Lynge, Birgit 1990:
Musisk helbredelse. Om musik, billeder og farver i personlig udvikling.
2. oplag. Sneslev. Forlaget Olivia
Manniche, Vibeke 1995:
Bogen om barnet.
5. udgave 3. oplag. København. Politikens Forlag
Marstal, Inge 1983:
Håndbog til musikundervisning.
København. Edition Wilhelm Hansen,
Nordahl, Bertill 1992:
Drengebogen.
1. oplag. Forlaget Modtryk Amba
Seminariet i Esbjerg 1998-2000:
Kompendium til idrætsundervisningen
Sidenius, Bente:
Fra følelser til tanker- fra ord til handling.
København. Pædagogisk medhjælperforbund.
Sommer, Dion 1996:
Barndomspsykologi
8. oplag.  København. Hans Reitzels Forlag A/S
Thomsen, Per Hove 1999:
Psykiske Sygdomme og problemer hos børn og unge.
1. udgave. 1. oplag. København. PsykiatriFondens Forlag
Thorball, Niels mfl. 1985:
Centralnervesystemets anatomi.
2. udgave 3. oplag. København. F.A.D.L.s Forlag
 
Artikler:
Holmgaard, Anna Pia:
Fysisk form i fokus,
Jydske Vestkysten 10. december 1998
Holmgaard, Anna Pia:
Børn leger sig til bedre motorik,
Jydske Vestkysten 10. december 1998
Riis, Bennedicte:
Pas godt på sangen, Dansk sang.
Udgivet af: Folkeskolens musiklæreforening. 4. febuar 52. årgang