Ordet ”motorik” er latinsk og betyder bevægelse, (nervesystemets styring af vilkårlige muskel-bevægelser). Dvs. bevægelser der er kontrollerede gennem nerveimpulser. Det motoriske nerve-system (bevægelsesnervesystemet) er den del af hjernen, der styrer bevægelsen. Motorik og perception hænger nøje sammen, idet barnets første udviklingsstadium er sansemotorisk. Den motoriske udvikling er forbundet med den sproglige, den emotionelle, og den kreative udvikling.

Grovmotorikken består af de store muskelbevægelser f.eks. bevægelser med arme og ben. Eksempel på grovmotoriske muskler kan være de store stærke muskler, der fører benet bagud. I det hele taget alle de store muskler, der holder kroppen oppe, og som bevæger de centrale dele af arme og ben. I den grovmotoriske leg er børnene fysisk aktive og bevæger hele kroppen.

Finmotorik består af de finere muskelbevægelser, hvor kun ca. 5 - 6 muskelfibre styres af en motorisk nerve. Eksempel på finmotoriske muskler kan være øjenmuskler, mimiske muskler, muskler omkring munden, hånd- og fodmuskler. Finmotorikken stimuleres når børnene f.eks. tegner, klipper, arbejder med ler osv.

En god motorik er med til at give kroppen bedre styrke, koordination, knoglestyrke og bevægelighed. Samtidigt udvikler det hjernen og styrker myelineseringen. I barnets første leveår har det ikke fuld kontrol over sin motorik.

Omkring 1 års alderen begynder barnet at tage små ting op mellem tommelfingeren og pegefingeren, for så at smide det igen med det samme. Barnet kan nu stå ved egen hjælp, men finder det stadig mere sikkert at kravle. Ved 2 års alderen kan barnet selv gå, og begynder at kaste og gribe med strakte arme. Finmotorikkens udvikling stimuleres når barnet tager små ting op og undersøger det nærmer. Hånden bruges mere og mere og barnet kan nu tegne prikker, streger og cirkler.

I 3-4 års alderen bruger barnet hele kroppen i sine aktiviteter. Barnet kan nu styre de store muskler, så det selv kan hælde fx saft fra en kande. Det kræver stor koncentration af barnet at bruge finmotorikken.

I 4-5 års alderen begynder barnet at hoppe på et ben og hoppe fjedrende. Det kan nu gå med en kop uden af spilde. Finmotorikken er nu så udviklet, at hænderne bruges mere.

I 5-6 års alderen har barnet en velkoordineret balance og gang. Barnet hopper over genstande, samt klatre fra det ene sted til det andet. Færdigheder trænes fx ved at cykle, idet der nu køres på 2 hjul.  Finmotorisk er barnet kommet så langt, at det kan klippe efter streger.

Den motoriske udvikling er et langt forløb der strækker sig fra fostertilværelsen gennem barn-dommen mod voksenalderen. Barnets vigtigste elementer for at udvikle sig motorisk er leg, musik, dans, fantasi, kreativitet og andre fysiske aktiviteter. Gennem motorisk mestring får barnet en god krops-kinæstetisk intelligens.

Bevægelse er således en væsentlig side af det grundlag ud fra hvilket barnet kan udtrykke sig, kommunikere, opleve og samle erfaring, kort sagt handle. ( Birte, Servais Bentsen)